De visie van… Ger Sloos

Smart Industry: de vierde industriële revolutie

Ger Sloos, Sales Manager Industrie Rittal B.V: “Transitie naar slimme industriële processen vraagt om kennis en gezond verstand”

Veranderende economische omstandigheden in de Nederlandse industriemarkt en nieuwe technologische ontwikkelingen zijn volgens Sales Manager Industrie Ger Sloos drijvende krachten achter de vergaande automatisering van arbeidsintensieve taken. Ook wijst Sloos op de minimalisering van faalkosten en het optimaliseren van werkprocessen: “Succesvolle maakbedrijven zijn lean en smart, want hierdoor worden faalkosten gereduceerd en een consistent hoogwaardige kwaliteit bereikt. Door werkprocessen te optimaliseren voegen maakbedrijven extra waarde toe aan de productieketens waarvan zij deel uitmaken. Smart Industry biedt Nederlandse maakbedrijven nieuwe kansen om concurrerend te blijven en hun marktpositie te versterken.”

Wat verstaat Rittal onder de term Smart Industry?

“Wij gebruiken de term Smart Industry als de internationale benaming voor wat in Duitsland ‘Industrie 4.0’ wordt genoemd – ofwel: de vierde industriële revolutie – een combinatie van automatisering, data-uitwisseling tussen machines (the internet of things) en digitaal aangestuurde productietechnieken. Machines wisselen ook onderling data uit om deelprocessen efficiënt en foutloos te laten verlopen.”

Waarom zou ik als paneelbouwbedrijf in Smart Industry moeten investeren?

“De paneelbouwmarkt internationaliseert, waardoor je als paneelbouwbedrijf meer en meer te maken krijgt met concurrentie uit lagelonenlanden. Om concurrerend te blijven is het nodig om de kostprijs voor het produceren en bewerken van producten te minimaliseren en de klant een extra toegevoegde waarde te bieden. Dat kan onder andere door arbeidsintensieve taken, waaronder het boren van uitsparingen in montageplaten en behuizingen, te automatiseren. Door te investeren in een software engineering platform kun je complete processen digitaal aansturen, waardoor de kans op menselijke fouten afneemt en faal- en materiaalkosten teruglopen. Een digitale workflow biedt tevens mogelijkheden om een groter deel van de engineering in te vullen – procesgericht engineeren noem ik dat. Dat zorgt voor efficiëntere processen. Dankzij de digitale aansturing worden ook maatwerkproducten en kleine oplages eenvoudiger realiseerbaar. De transitie naar slimmere productieprocessen zorgt ervoor dat een paneelbouwbedrijf met hetzelfde aantal medewerkers veel meer projecten kan draaien.”

Het klinkt toch ook alsof er veel op de schop moet. Hoe zou jij te werk gaan?

“Elk assemblagebedrijf is uniek, heeft een eigen geschiedenis en een eigen manier van werken. Daarom is het belangrijk om zowel je gezonde verstand als de expertise van ervaren professionals te gebruiken. Stel jezelf de volgende vragen: wat zijn de makkelijkste ingrepen waarmee ik de productiviteit kan verhogen? Waar liggen de knelpunten en waar gaat het regelmatig fout en moeten vaak aanpassingen worden doorgevoerd? Dat stelt vooruit dat je een goed zicht hebt op de efficiëntie van je bestaande processen. Heb je dat overzicht niet, begin dan met een inventarisatie. Wij kunnen bedrijven daarbij helpen, onder andere met een demonstratie van een bewerkingsmachine in bedrijf. Maar ook zouden we met de klant verder kunnen inventariseren of andere bewerkingen c.q. handelingen door Rittal’s bewerkingsservice ingevuld kunnen worden. Kijk vervolgens naar je informatiemanagement, want je documentatie, tekeningen en stuklijsten vormen de basis van het proces. Ik adviseer altijd om vooral in de eerste fase van het engineeringproces en de werkvoorbereiding te investeren, want hoe beter dit wordt gedaan, hoe soepeler de processen in latere projectfases aflopen.”

Wat betekent de transitie naar Smart Industry voor de Nederlandse maakindustrie?

“Oudere medewerkers stromen uit en nemen vakkennis mee die jongeren niet hebben, de concurrentie uit lagelonenlanden blijft toenemen en klanten worden veeleisender. Zij vragen tegenwoordig meer dan een stukje paneelbouwwerk. Hun voorkeur zal meer en meer uitgaan naar maakbedrijven waaraan zij een deel van hun eigen arbeidsintensieve taken en kennis kunnen uitbesteden, ofwel omdat zij hun eigen processen optimaliseren, ofwel omdat zij zelf onvoldoende capaciteit of kennis in huis hebben. Daarnaast is de markt sinds de crisis ingrijpend veranderd: de tijd van de grote projecten is voorbij. Bedrijven kijken tegenwoordig veel beter naar mogelijkheden om hun processen te optimaliseren, om zo geld te blijven verdienen. Daarin staat niemand alleen, want Rittal biedt alle nodige ondersteuning bij de transitie naar efficiënte bewerkingsprocessen.”

Delen op