Zorg

IoT brengt grote veranderingen teweeg. Ziekenhuizen, apotheken en verzekeraars worden op een slimme manier met elkaar verbonden. Zorgverleners moeten kunnen vertrouwen op de functionaliteit en nauwkeurigheid van apparaten, sensoren en toepassingen. Deze veranderingen dragen bij aan betere diagnoses, maar er zijn ook extra uitdagingen. Rittal heeft voor alles de juiste oplossing.

IoT in de zorg: een goede ontwikkeling of een gevaar?

Als Productmanager IT-Infrastructuur houd ik de markt graag goed in de gaten. Eén van de sectoren waar Internet of Things... Lees meer

Een toekomstbestendige IT-Infrastructuur voor UMCG

Het beschermen van onderzoeks- en patiëntdata vormt voor IT-managers in zorginstellingen een grote uitdaging. Gegevens van patiënten en cliënten moeten... Lees meer

NEN 7510: informatiebeveiliging in de gezondheidszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Om daar handvatten bij te bieden, maar ook om... Lees meer

Retrofit in de zorg: waarom de explosieve groei van data in ziekenhuizen vraagt om een nieuwe manier van koelen

In de zorgsector is de digitalisering bijzonder merkbaar. In ziekenhuizen groeit de hoeveelheid data in rap tempo. Elektronische patiëntendossiers, MRI-foto’s,... Lees meer

Smart Healthcare

Ziekenhuizen, apotheken, verzekeraars en zorgverleners worden in moderne gezondheidszorgsystemen op een slimme manier met elkaar verbonden. De patiëntgegevens die in... Lees meer

IT-Quickscan voor de zorgsector

In de zorgsector speelt IT een steeds belangrijkere rol. Het verzamelen en vergelijken van gegevens draagt bij aan een snelle... Lees meer

Samen flexibel bouwen aan een kerngezonde IT-omgeving

Zeg eens eerlijk, voldoet uw IT-infrastructuur nog aan de eisen van nu én de toekomst? Met de digitalisering van uw... Lees meer

Fysieke ICT-security volgens Rittal

Wanneer we denken aan security van ICT, betreft dat zelden de fysieke beveiliging. Toch is adequate bescherming tegen bijvoorbeeld brand... Lees meer

Rittal deelt kennis over fysieke databeveiliging op beurs Zorg & ICT 2018

Met een team van specialisten op het gebied van databeveiliging staat Rittal op dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april... Lees meer

Informatietechnologie in de jeugd- en gehandicaptenzorg

Zorgorganisatie Triade: “Wij vertrouwen op Rittal IT-infrastructuur” Mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en mensen... Lees meer

IT-ontwikkelingen in de zorg: meer efficiëntie en veilige patiëntgegevens

Een van de sectoren waar Internet of Things (IoT) grote veranderingen in teweegbrengt, is de zorgsector. Het verzamelen en vergelijken... Lees meer

De toekomstgerichte IT van Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG

Voor een veilige verwerking van diagnose-, onderzoek- en patiëntengegevens bouwde Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een groot nieuw datacentergebouw in... Lees meer